Vajaa tieto

Kasvattajille » Vajaa tieto

Vajaa tieto

Erään kokouksen aikana Sri Baba käsitteli puheessaan kysymystä, kuinka vaarallista on vähäinen tieto tai puolitotuus. "On helppo opettaa tietämätöntä tai viisasta, mutta puoliviisas ja puoliksi tietämätön ovat vaikeaa ainesta," sanoi Sri Baba. Sitten hän selosti pääpiirteittäin erään sotilaan tarinaa.

Sotilasta, joka ei osannut englantia, opetti hänen lähin esimiehensä vastaamaan kysymyksiin, joita kenraali todennäköisesti kysyisi, kun hän tarkastaisi sotilasleiriä. Ohjaaja opetti sotilaalle vastaukset kolmeen peräkkäiseen kysymykseen. Hän sanoi: "Kenraali kysyy sinulta ensiksi - 'Kuinka kauan olet ollut armeijassa? Ja sinun täytyy vastata: 'Kaksi vuotta'. Seuraavaan kysymykseen 'Kuinka vanha olet?'. Vastauksesi tulee olla 22 vuotta, ja kolmanteen kysymykseen 'Pidätkö armeijasta vai maasta?' Vastauksesi täytyy olla: 'Molemmista'. Sotilas opetteli kaikki vastaukset tuossa järjestyksessä.

Tarkastuksensa aikana kenraali kysyi nuo kolme kysymystä, mutta onnettomuudeksi sotilaalle, ei samassa järjestyksessä. Kenraali kysyi ensiksi: "Kuinka vanha olet?" ja sotilas vastasi: "Kaksi vuotta". Seuraavaan kysymykseen: "Kuinka kauan olet ollut armeijassa?" Tuli naseva vastaus; " 22 vuotta." Vastauksiin vihaisena kenraali huusi: "Oletko hullu vai olenko minä hullu?" "Molemmat!" Vastasi sotilas viipymättä.

Lähde: Sai Humour